0.ไม่ให้ของขวัญ copy

มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน รร.บ้านคำโพนสูง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ รร.ชช.เชียงใหม่พัฒนา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
01.ผอ.เขต
previous arrow
next arrow
dr.pradoo
wechan
cery
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง