HOME

ป้ายยินดีต้อนรับ
ตัดต่อโควิด3
previous arrow
next arrow

ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ม ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ม ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ...
อ่านเพิ่มเติม

มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน 3 โรงเรียน

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
01.ผอ.เขต
previous arrow
next arrow
2.รองประดู่
03.รองทวีศักดิ์
04.รองสกล
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง