address

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
664 หมู่ที่ 3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 โทร.043-571388
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร.081-2629527, 086-3534796
อีเมล์ : admin@roiet3.go.th