ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 (กรณีต่างเขต) (แก้ไข)