คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

อีเมล์ Suthep@roiet3.go.th โทร. 095-5242602

ผู้อำนวยการกลุ่ม