คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

อีเมล์ Thanakit@roiet3.go.th โทร. 085-6479839

ผู้อำนวยการกลุ่ม