พาน้องกลับมาเรียน” ของโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู… Continue reading พาน้องกลับมาเรียน” ของโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพนทอง ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู… Continue reading ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพนทอง ครั้งที่ 6/2566

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน รร.บ้านวังยาว

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู… Continue reading ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน รร.บ้านวังยาว

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมสัมมนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู… Continue reading ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมสัมมนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู… Continue reading ร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ของโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู… Continue reading โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ของโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือน ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู… Continue reading ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือน ครั้งที่ 5/2566

อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการปฏิบัติงาน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู… Continue reading อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการปฏิบัติงาน

ประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู… Continue reading ประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู… Continue reading ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Google Meet