HOME2

ป้ายยินดีต้อนรับ
3.โมเดล
1.เขตสุจริต
2.ป้องกันโควิด
รวมทั้งหมด
previous arrow
next arrow

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการสอนอ่านขั้นสูง วันที่ 2

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ...
อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการสอนอ่านขั้นสูง ครูภาษาไทย ม.3

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ...
อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาธิการภาค 12 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
2.รองประดู่
03.รองทวีศักดิ์
04.รองสกล
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ