HOME2

ป้ายยินดีต้อนรับ
ตัดต่อโควิด3
previous arrow
next arrow

อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เข ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มม่วงสว่าง

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เข ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครู เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เข ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 6/2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เข ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
01.ผอ.เขต
previous arrow
next arrow
2.รองประดู่
03.รองทวีศักดิ์
04.รองสกล
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ